مغناطیس ۰۶ - مثال از قانون دست راست در نیروی مغناطیسی

1,470 views

0   0


در این ویدیو از کلاس درس به حل تمرینی از فصل مغناطیس کتاب فیزیک ۳ می پردازیم. به کمک این تمرین قانون دست راست در میدان مغناطیسی و نیروی ناشی از آن را تمرین می‌کنیم.

View More
Comments