نظریه بازی ها ۴ - تعریف رسمی تعادل نش

1,678 views

0   0


در این ویدیو از کلاس درس ابتدا با مفهوم نمایه‌ی عملکردها (action profile) و تابع مطلوبیت بازیگرها آشنا می‌شویم و سپس تعریف رسمی تعادل نش را به صورت ریاضی خواهیم دید.

View More
Comments