نظریه بازی ها ۷ - تصمیم گیری جمعی برای ساخت دکه نگهبانی

1,432 views

0   0


در این ویدیو به بررسی یک نمونه بازی از تصمیم گیری جمعی می پردازیم و تعادل نش آن را حساب می‌کنیم. این مثال بررسی تصمیم اعضای یک کوچه برای ساخت یک دکه نگهبانی در نقطه ای خاص از آن کوچه است در شرایطی که هر ساختمان ترجیح می‌دهد دکه دقیقن روبروی ساختمان خودش ساخته شود تا امنیتش بالا برود.

View More
Comments