نظریه‌ ی بازی ها ۱۰ - مدل‌سازی یک پروژه دونفره

2,966 views

0   0


در این ویدیو به بررسی مدل انجام یک پروژه دو نفره می پردازیم که هر کس ترجیح می دهد کار کمتری صورت بدهد و دیگر عضو گروه بیشتر کار کند. تعادل نش این بازی را به کمک تابع بهترین پاسخ حساب می کنیم.

View More
Comments