مقاطع مخروطی ۰۹ - هذلولی ۱

1,214 views

0   0


در این جلسه معادله استاندارد هذلولی‌های افقی و عمودی که کانون‌های آنها نسبت به مبدأ مختصات متقارن هستند را بدست می‌آوریم.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید

http://www.youtube.com/user/kelasedars
http://www.kelasedars.org
http://www.facebook.com/pages/KelaseDars-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D8%B3/284890674908320?ref=ts

View More
Comments