مغناطیس ۰۱ - پیش‌نیاز: ضرب خارجی بردارها

1,338 views

0   0


در این ویدیو با ضرب خارجی بردارها آشنا می‌شویم. این مبحث برای یادگیری مغناطیس ضروری است.

View More
Comments