مشتق ۲۳ - مثال از قاعده زنجیری ۲

1,064 views

0   0


در این ویدیو به کمک یک مثال با قاعده زنجیری که یکی از مهمترین قواعد مشتق گیری است آشنا می شویم.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید

http://www.youtube.com/user/kelasedars
http://www.kelasedars.org
http://www.facebook.com/kelasedars

View More
Comments