القای الکترومغناطیسی ۷ - خودالقایی و القاییدگی

1,231 views

0   0


در این جلسه از کلاس درس با مفهوم خودالقایی ناشی از تغییر جریان در قطعاتی مانند سیم‌لوله یا پیچه آشنا می‌شویم و سپس ضریب خودالقایی را تعریف می کنیم.

View More
Comments