نظریه بازی ها ۰۹ - رابطه بین تابع بهترین پاسخ و تعادل نش

1,448 views

0   0


در این ویدیو از کلاس درس با رابطه بین تابع بهترین پاسخ و تعادل نش آشنا می شویم و خواهیم دید که این دو در حقیقت دو روی یک سکه اند!

View More
Comments