نظریه بازی ها ۱۸ - روش استنتاج معکوس

1,051 views

0   0


در این ویدیو با روش استنتاج معکوس (backward induction) برای محاسبه تعادل نش زیربازی کامل بازی‌های پویا آشنا می‌شویم که یکی از زیباترین روشهای حل بازی‌های شکل گسترده است.

View More
Comments