نظریه بازی ها ۰۶ - استراتژی های غالب و مغلوب

1,659 views

0   0


در این ویدیو از کلاس درس با مفهوم استراتژی های اکیدا غالب و مغلوب بازیگران در یک بازی آشنا می شویم و آنها را در دو بازی ساده تمرین می کنیم.

View More
Comments